Tuesday, 13 May 2008

Work in Progress Part 3: Ais.
Testowy render z ubogimi shaderami. Niestety mentalray wywala mi maye przy probach renderu ze scatteringiem. Zaprawde powiadam Wam, maya 2008 to nieprawdopodobnie dopracowany program.

1 comment:

Kwasuzlasu said...

Wujek Kwas jest cierpliwy...p-files.com awaits! Yu Masta!